Skip to content

BIBLIOGRAFIE

1948 – debut cu nuvele şi povestiri în “Flacãra”, “Cuget liber”, “Pagini dobrogene”1950 – ,,Asiziile şi alte povestiri radiofonice”1952 – ,,Vremea viteazului” –  serial de teatru istoric1954 – ,,Cu toatã viteza” – piesã în 3 acte, premierã “Teatru la Microfon”1956 – ,,Ochiu Dracului” – roman, Editura pentru literaturã1957 – ,,Poveste de iarnã“ – primul  spectacol  de  televiziune în direct1958 – ,,Vârsta de aur” – roman, Editura pentru literaturã1958 – ,,Nopţi dobrogene” – povestiri, Editura Tineretului1958 – ,,Familia” – piesã în 3 acte, cu care se inaugureazã teatrul de televiziune1959 – ,,Sângele şi apa” – nuvele, Editura pentru literaturã1961 – ,,Cu mâinile noastre” – reportaje, Editura pentru literaturã1962 – ,,O familie puternicã“ – roman, Editura Tineretului1963 – ,,Viitorul al doilea” – nuvelã, Editura Militarã1964 – ,,Puterea” – roman, Editura pentru literaturã1965 – ,,Balade” – povestiri, Editura Tineretului1965 – ,,A doua dragoste” – 3 acte, premierã Teatrul Constanţa şi Teatru TV1966 – ,,Fiara” – piesã în 3 acte, premierã Teatru radiofonic si Teatru TV1967 -,,Viaţa particularã a lui Constant Hagiu” – roman, Ed. Tineretului1967 – înfiinţeazã postul ,,Radiovacanţa”1968 – ,,Dreptul la dragoste” – nuvele, Editura pentru literaturã1968 – începe realizarea şi prezentarea pe parcursul mai multor ani a serialului TV de film de autor ,,Cãlãtorii romantice”1969 – înfiinţeazã Editura Eminescu şi colecţia ,,Romanul de dragoste”1970 – ,,Femeia cu ochi albaştri” – roman, Editura Junimea1970 – înfiinţeazã  Studioul de filme al televiziunii începând producţia primelor seriale româneşti şi a coproducţiilor TV1971 – ,,Asediul” – film artistic de lung metraj prod.,,Romaniafilm”1972 – ,,Femeia fericitã“ – piesã  3 acte, premierã Teatrul Bacãu şi Teatru TV1973 – înfiinţeazã ,,Casa de filme nr. 4” devenind producãtorul unor filme şi mari ecranizãri  precum:,,Cantemir”,,,Ioanide”,,Adevãrul şi Puterea”, ,,Mihai Viteazul”, ,,Actorul şi sãlbaticii”, ,,Ciprian Porumbescu” ,,Ţara de piatrã“, ,,Serata”, ,,Casa de la miezul nopţii”,”Cu mâinile  curate”, “Felix şi Otilia”,  ,,Lumina palidã a durerii”,  ,,Nea Mãrin Miliardar”,  ,,Iarba verde de-acasã”,  ,,Alexandra  şi  infernul”,  ,,Scrinul negru”,  ,,Tãnase Scatiu”, ,,Facerea lumii”,  ,,Agentul straniu”,  ,,Imposibila  iubire”,  ,,Castelul din Carpaţi”, etc.1973 – ,,Puterea” – roman, ed.II,  Editura Eminescu1974 – ,,Teatru” – colecţia “Rampa”1974 – ,,Fata bunã din cer” – 3 acte, rev. ,,Teatrul” şi  premierã Teatrul Piteşti 1975 – apare în ,,Dicţionar de literaturã românã contemporanã“, Editura Albatros1976 – ,,Cota 2516” – film artistic de televiziune1976 – ,,Aceastã viaţã sentimentalã“ – roman, Ed. Cartea Româneascã1977 – ,,Profesorul Demnitate. – piesã în 3 acte, premierã Teatrul Naţional Craiova şi Teatrul TV1977 – ,,Femeia cu ochi albaştri” – roman ed. II, Editura Albatros1977 – ,,Plângerea lui Dracula” – roman, Ed. Cartea Româneascã1978 – ,,Casa dintre câmpuri”  – film, coproducţie ,,Romaniafilm” şi TVR1978 – ,,Preţul dragostei, al credinţei şi al urii”  – roman, Ed. Cartea Româneascã1979 – apare în ,,Dicţionar de literaturã românã“, Editura Univers 1979 – ,,Patriarhii” – roman, Ed. Cartea Româneascã1979 – ,,Teatru comentat” – volum antologic, Editura Eminescu1979 – ,,Reporter romantic în ţarã şi pe glob”  – antologie reportericeascã Editura Junimea1979 – apare în “Dicţionar cronologic de literaturã românã“ , Ed. ªtiinţificã şi Enciclopedicã1979 – ,,Baladele pãmântului natal” – povestiri, Ed. Ion Creanga1979 – ,,Romanul unei zile  mari”  – Editura Albatros1980 – ,,Sufletul locului” – piesã în 3 acte, Teatru TV1980- ,,Circul spionilor”- film artistic, producţie ,,România film”1981 – ,,Dracula”  premierã Teatrul Sibiu1982 – ,,Insulele” – roman, Editura Albatros1983 – ,,Simboluri” – reportaje, Editura Militarã1983 – ,,Romanul nopţii de februarie” – Editura Militarã1984 -,,Romanul unei zile  mari” – ed. II, Editura Albatros1984 – ,,Rãnile soldaţilor învingãtori” – roman Ed. Cartea Româneascã1985 – ,,Romanul unui mare caracter” , Editura Militarã1986 – reînfiinţeazã, la  ,,Contemporanul”  suplimentul “Realitatea  ilustratã“1987 – 1990 – ,,Faptele, Secolul, Puterea” – trilogie, Editura ,,Albatros”1989 – ,,Romanul unei zile mari” ed.III, Editura Albatros1990 – înfiinţeazã Casa de Editurã şi Producţie Audio,Video,Film ,,Realitatea”, cu publicaţiile ,,Ave”, ,,Necazul”, ,,Antologia poeziei creştine”1990 – înfiinţeazã Fudaţia Episcopul Grigorie Leu1991 – ,,De groazã şi de râs” – proze şi scenarii, Editura Realitatea1991 – pânã  azi, înfiinţeazã rubrica radio sãptãmânalã,,Cãsuţa poştalã 33”1992 – ,,Poetul ca o floare”. – roman, Editura Realitatea1992 – 1993 ,,O ţarã bogatã cu ţãrani bogaţi” -reportaj european  ,,Realitatea”1992 – înfiinţeazã spectacolele radio – tv. cu public ,,Cabaret politic”1993 ,,Omul succesului” –  piesã în 3 acte,Teatrul National Radiofonic1994 ,,Anonimul Brâncovenesc” – editura ,,Realitatea” 1994 – pânã în prezent – ,,În gura leului” – rubricã moralistã sãptãmânalã în ziarele ,,Libertatea”, ,,Ordinea”, “Azi”, ,,Cronica românã“, ,,Albina” şi în emisiunea lunarã  ,,Viaţa ca un spectacol”1995 – ,,Drumul spre Damasc” – roman, Editura Eminescu1995 – devine membru titular al Institutului Internaţional Jacques Maritain1995 – ,,Democraţia localã“ – eseuri, Editura Realitatea1995 – ,,Hora  tranziţiei”, ,,,Nu  trageţi  în  guvern”,  ,,Bomba tranziţiei”, ,,Vin alegerile”. – spectacole complexe cu transmisii radio în direct şi serial TV1996 -,, Generalul şi gãinarul” – piesã în 3 acte, Teatrul Naţional Radiofonic1996 – ,,Spionii birocraţi” – roman, Editura Eminescu1996 – ,,Noi şi Europa”, ,,S-a schimbat schimbarea” , ,,Poveste politicã de iarnã“ – spectacole complexe multimedia cu transmisii în direct1997 – înfiinţeazã Consfãtuirea Naţionalã a Intelectualilor de la Sate1997 – ,,Fiii risipitori ai Europei” – eseuri, Editura Realitatea1997 – ,,Dãmãroaia Story” – piesã în 3 acte, Teatrul Naţional Radiofonic1997 – este printre iniţiatori  şi devine membru fondator al Asociaţiei Europene pentru Educaţie Pluralistã1998 – înfiinţeazã  Institutul Naţional de Personalism 1998 – înfiinţeazã revista ,,Pluralitas”1998 – apare în “International Author’s and Writer’s Who’s Who” – Cambridge1998 – ,,Au avut românii norocul unei revoluţii?” – eseu, Editura Realitatea1999 –  apare în “Marquis Who’s Who in the World”  şi în ,,Cambridge Dictionary of International Biography”1999 – înfiinţeazã ,,Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc”2000 – ,,Re-introducere în Personalism” – eseuri, Editura Realitatea2000 – apare în ,,International Directory  of  Philosophy and  Philosophers” – B. G. State University – Ohio2000 – ,,International  Man of the year 2000-2001” – Cambridge Biographical Centre2000 – Iniţiazã Asociaţia Fundaţiilor pentru Dezvoltare Ruralã2001 – ,,Iarna iubirii” – roman, Editura Realitatea2001 – înfiinţeazã, la 172 de ani de la apariţie, noua serie a revistei ,,Albina”2001 – ,,Cartea Episcopilor Cruciaţi” – Editura Realitatea2001 – apare în ,,500 Leaders of Influence”- American Biographical Centre”2002 – apare în ,,Enciclopaedia on Personalists of the Twientieth Century”2002 – ,,Amintiri din Casa Scriitorilor” – volum antologic, Editura Realitatea2002 – Revista ,,Albina” devine ,,Albina româneascã” publicatie a Mişcãrii pentru Progresul Satului Românesc, cu un program consecvent de dezvoltare socio-economicã şi integrare europeanã a ruralului românesc2002-,,The Islands” – traducere englezã a romanului ,,Insulele” (apãrut în românã în 1982) – ,,Realpublishers”2002 – pânã în prezent realizeazã emisiunea TV ,,Cafeneaua literarã”2003 – lanseazã în revista ,,Pluralitas» ipoteza Personalismului Diacronic  şi publicã ,,Idei personaliste de  actualitate în opera lui C. Rãdulescu-Motru”2003 – apare în ,,The Coexistence World Initiative Network Partner Directory”2003 – apare în ,,Directory of  Philosophy Center SUA”2003 – ,,Romanul Plângerilor sau Cãlãul lui Dracula” – roman Ed. ,,Realitatea»2004 – ,,În gura leului – sau  cronica politicã a anilor 1992-2004” – publicisticã, pamflete, tablete, Ed. ,,Realitatea’’2004 – Revista ,,Albina Româneascã” împlineşte 175 de ani de la apariţie, prilej cu care primeşte Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer2004 – Începuturile ziaristicii în România -studii şi cursuri, Ed.,,Realitatea”2004 – Album aniversar ,,175 de ani de presã româeascã”, transliterãri de facsimile şi comentarii, Ed.,,Realitatea ‘’2005 – lanseazã conceptul de ,,Societate Civilã Transnaţionalã’’2005 – ,,The Novel of a Great Day” – traducere prescurtatã  în limba englezã a ,,Romanului unei zile mari” – ,,Realpublishers”2007 – cu  ,,Nuvele şi Istorii”, începe seria de Opere definitive, urmând  volumele de ,,Romane istorice”, ,,Teatru”, ,,Romane contemporane”, ,,Publicisticã”, ,, Studii”, ,, Memorii”

Reclame
One Comment

Trackbacks

  1. jurnal de neminuni « lumea adam(a)ică

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: